Köksbänkskivor 1

 

Köksbänkskivor i marmor

Marmor är en metamorf bergart. Marmor bildas genom att kalksten utsätts för höga tryck och temperaturer vilket medför att den ursprungliga bergartens kemiska sammansättning och kristallstruktur ändras. Eftersom marmor är en relativt lättbearbetad bergart och har ett tilltalande utseende har man använt bergarten som byggnadssten- och ornamentssten över hela världen under tusentals år. Ren marmor är vit, men föroreningar av olika slag är vanliga och ger då bergarten olika färger, i ett ofta flammigt mönster, det som vi brukar kalla för marmorerad.

Se våra köksbänkskivor i marmor här >>

Köksbänkskivor i Granit

Granit Granit (från latinets granum korn) är en av de vanligaste bergarterna på den kontinentala jordskorpan.

Granit är en magmatisk djupbergart, det vill säga den bildas då magma djupt nere i jorden genomgår en långsam avkylningsprocess.
Granit kan ha en grovkornig struktur.

Granit består av kiseldioxidrika mineral som fältspat och kvarts samt mindre mängder av till exempel glimmer, hornblände och pyroxen.
En granit kan ha olika färger alltifrån vit till röd och svart beroende på skillnader i mineralsammansättning och textur.
En del mineral är millimeterstora medan andra kan bli flera centimeter.

Granit har ekonomisk användning för gatubeläggningar, som byggnadssten och ornamentsten. Källa: Wikipedia

Granit tål värme, vin, mm den kan med fördel användas som bänkskivor, golv och fönsterbänkar mm.

Se våra köksbänkskivor i granit här >>